پیچ ساختگی آهنی

پیچ ساختگی خرید و فروش انواع پیچ و مهره ساختگی طبق سفارش مشتری با متریال مرغوب و مورد نظر طبق نقشه طراحی و ساخته می گردد.

پیچ مربعی اشپیل خور با مهره چاکدار

پیچ مربعی اشپیل خور با مهره چاکدار

پیچ تی با مهره کاسه نمد دار

پیچ تی با مهره کاسه نمد دار

رابط

رابط

مهره گرد سوراخ دار

مهره گرد سوراخ دار