پیچ مهره آهنی

پیچ و مهره آهنی 6*5 پیچ یک استوانه است كه شيارهاي مارپيچ در اطراف آن ایجاد گردیده است. شکل و طراحی این شيار پيچ ها براي بريدن مواد نرم تر و سخت تر متغیر بوده و شيارها اغلب به صورت مثلث، مربع، ذوزنقه و نيم دايره روي سطح جانبي بدنه ايجاد مي شود. براي شناخت پيچ ها وتعريف پيچ ها به 4 مشخصه نيازمنديم : الف ) قطر پيچ   ب) طول پيچ  ج ) نوع كله پيچ   د ) نوع دنده وگام پيچ فاصله قله دو نخ رزوه كنار هم مقاومت پيچ: مقاومت در پيچ‌ها بر اساس استاندارد   DIN با سه عدد ۸٫۸، ۱۰٫۹ و ۱۲٫۹تعريف شده است . بیشترین كاربرد پيچ براي نگه داري اشيا و قطعات به يكديگر مي باشند. بخش استوانه اي از قسمت انتها تا نوك پيچ را پاي پيچ گويند كه ممكن است كل يا بخشي از آن رزوه شده باشد. به فاصله ميان هر شيار با شيار ديگر گام پيچ گفته مي شود. پيچ […]

پیچ آلن

پیچ آلن

پیچ سر گرد

پیچ سر گرد

پیچ شیروانی

پیچ شیروانی

پیچ برنجی ساختگی

پیچ برنجی ساختگی