خار زنجیر

خار زنجیر از دیگر وسایل اتصال همانند اتصالات پیچ و مهره است که مورد استفاده فراوان دارد. خار زنجیر برای اتصالات زنجیر مورد استفاده قرار می گیرد و توسط پرسنل آریابولت در کمترین زمان و مناسب ترین قیمت به مشتریان ارائه می گردد.